Náš tým

VRBURNS.EU
Martin Zielina

Martin Zielina

Vedoucí Ústavu lékařské etiky a humanitních základů medicíny 2. LF UK v Praze. Jeho odborné zaměření je bioetika, klinická psychologie, kyberpsychologie a sociologie. Má zkušenosti z výzkumných projektů zahrnujících experimenty včetně jejich koordinace. V tomto projektu bude zastávat roli hlavního řešitele.

Pracoviště: 2. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova
https://www.lf2.cuni.cz/

Martin Zielina
Alena Javůrková

Alena Javůrková

Klinická psycholožka, resp. vedoucí oddělení klinické psychologie, odbornice na bolest včetně neuropsychologického pohledu, má klinické i výzkumné zkušenosti; v projektu bude odbornou garantkou na zvládání bolesti.

Pracoviště: 2. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova
https://www.lf2.cuni.cz/

Alena Javůrková
Jaroslava Raudenská

Jaroslava Raudenská

Klinická psycholožka, odbornice na bolest, má klinické i výzkumné zkušenosti; v projektu bude odbornou garantkou na zvládání bolesti.

Pracoviště: 2. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova
https://www.lf2.cuni.cz/

Jaroslava Raudenská
Robert Zajíček

Robert Zajíček

Přednosta Kliniky popáleninové medicíny FNKV a 3.LF UK. V projektu koordinuje klinickou část a propojení VR do praxe při léčbě popálených pacientů. V roli odborného garanta zodpovídá za vytipování vhodných pacientů pro zařazení do studie a spolupodílí se na hlavních výstupech. Má bohaté zkušenosti s léčbou termických zranění u  všech věkových kategorií. Pracoviště se podílí na řadě specializovaných výzkumných aktivit.

Pracoviště: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
https://www.fnkv.cz/

Robert Zajíček
Daniel Doležal

Daniel Doležal

Psycholog ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze, kde se kromě konziliární psychologické práce zabývá primárně péčí o pacienty Kliniky popaleninové medicíny. Zároveň se podilí na celé řadě výzkumných projektů souvisejících s traumatem. V soukromé praxi se věnuje psychoterapii dospělých, dětí i párové a rodinné terapii, současně pak také celostní medicíně. V projektu zodpovídá za koordinaci sběru dat přímo na popáleninové klinice a je odborným garantem na zvládání bolesti.

Pracoviště: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
https://www.fnkv.cz/

Daniel Doležal
Lenka Habrová

Lenka Habrová

Vedoucí lékařka dospělého standartního oddělení Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, absolventka I. Lékařské fakulty UK všeobecné lékařství, I. atestace chirurgie, specializační způsobilost chirurgie, atestace z popáleninové medicíny. Praxe 15 let chirurgická klinika FNKV, 7 let Klinika popáleninové medicíny FNKV. V roli odborného garanta se podílí na výběru pacientů zařazovaných do studie a předání informací o projektu.

Pracoviště: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
https://www.fnkv.cz/

Lenka Habrová
Simona Kuglerová

Simona Kuglerová

Zdravotní sestra, 26 let praxe na Klinice Popáleninové medicíny, lůžkové oddělení pro dospělé pacienty. V současnosti několik let zabývající se problematikou ošetřování a převazování ran. V projektu zodpovídá za praktickou část VR, dokumentaci a sběr dat přímo od pacienta.

Pracoviště: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
https://www.fnkv.cz/

Simona Kuglerová
Agáta Píbilová

Agáta Píbilová

Pracoviště: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
https://www.fnkv.cz/

Agáta Píbilová
Zbyněk Pohořelský

Zbyněk Pohořelský

Má za sebou řadu úspěšně realizovaných projektů na vytváření aplikací pro virtuální realitu v různých oblastech včetně zdravotnictví; v projektu bude zodpovědný za vývoj, implementaci a technickou podporu VR aplikace na zvládání bolesti.

Pracoviště: VR Space
https://vrspace.cz/en/

Zbyněk Pohořelský
Jakub Doležel

Jakub Doležel

Pracoviště: VR Space
https://vrspace.cz/en/

Jakub Doležel
Jan Šmahaj

Jan Šmahaj

Odborný asistent, kyberpsycholog, terapeut, který využívá virtuální realitu nejen ve výzkumu, ale i dlouholeté praxi. Výzkumné zkušenosti včetně statistického zpracování dat získal díky participaci na řadě výzkumných, rozvojových a aplikačních  projektů. Jako postdoc působil i na Fakultě psychologie v Lisabonu. Na pracovišti UP vede laboratoř s virtuální realitou; v projektu bude zodpovědný za usouladnění virtuální reality a jejího dopadu na psychiku pacientů.

Pracoviště: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
https://www.ff.upol.cz

Jan Šmahaj
Daniel Dostál

Daniel Dostál

Statistik a psychometrik s mnohaletou zkušeností se zpracováním dat z výzkumných projektů. Jeho úkolem je hledat způsoby, jak validně měřit duševní jevy u pacientů. A především pak navrhovat statistický model, který dokáže ze shromážděných dat získat maximální množství přesných a nezkreslených poznatků

Pracoviště: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
https://www.ff.upol.cz

Daniel Dostál