PROJEKT 2020–2023

Virtuální realita a zvládání
procedurální bolesti
u pacientů
s popáleninovým
traumatem

Hlavním cílem projektu je snižovat prožívání procedurální bolesti (při výměně obvazů) u pacientů s popáleninovým traumatem prostřednictvím vytvořené a pilotně ověřené aplikace pro virtuální realitu (dále VR).

Vedle farmakologické terapie bolesti existuje i řada nefarmakologických možností (např. poslech hudby, relaxační techniky), které jsou založeny na odvedení pozornosti od pocitu bolesti. VR se zdá být nejslibnější z těchto možností a kromě distrakce snižuje také úzkostné a depresivní symptomy a zvyšuje spolupráci pacienta, přičemž se studie také shodují na příznivé roli imerzivity, tzn. pocitu ponoření se do VR.

Milníky projektu VRBURNS.EU

Milníky projektu

05 2020
Získání podpory a start
projektu
05–05 2020–21
Fáze pilotního ověření
11 2020
Zajištění technického vybavení (PC – Eyetrackinkg)
12 2020
Realizace I. Workshopu

Workshop byl uspořádán dne 19. 12. 2020 ve FN KV. Součástí tohoto workshopu bylo představení projektu, zapojených účastníků a také zodpovídání klíčových dotazů k celé organizaci zapojení virtuální reality do převazování pacientů. Zdravotnický personál si také vyzkoušel virtuální realitu včetně její zařazení do převazování pacientů s popáleninovým traumatem, tzn. byl představen Check-list.

12 2020
Pilotní verze aplikace ve virtuální realitě
01 2021
Podání průběžné zprávy
01 2021
Pilotním ověření aplikace VR na prvním pacientovi
05 2021
Realizace II. Workshopu

Na tomto workshopu bude zdravotnickému personálu (zejména převazovým
zdravotním sestrám a lékařům) prezentovaná aplikace a virtuální realita.
Důraz bude kladený na významné odlišnosti od pilotní verze aplikace.
Tento workshop proběhne na FN KV.

05 2021
Aplikace pro kontrolní skupinu
06–06 2021–23
Sběr dat
10 2021
Data sesbírána již od deseti pacientů
4 2022
Výstupy z konference: 12. kongres Evropské federace pro bolest EFIC, Dublin

Raudenska, J., Zielina, M., Dostal, D., Javurkova, A.  Virtuální realita a zvládání úzkosti a související procedurální bolesti u popálených pacientů – první závěry z předběžných dat projektu [Virtual Reality and Coping With Anxiety and Associated Procedural Pain In Burn Patients – First Connclusion From The Preliminary Data Of The Project]. 12th Congress Of The European Pain Federation EFIC. 27. – 30. 4. 2022, Dublin, Ireland.

05 2022
Data sesbírána již od dvaceti pacientů
05 2022
Projektová schůzka - Realizace III. Workshopu
05 2022
Výstup z konference: 22. výroční konference popáleninové medicíny, Ostrava

Doležal, D., Zajíček, R. Virtuální realita a zvládání procedurální bolesti u pacientů s popáleninovým traumatem. 22.výroční konference popáleninové medicíny. 19. – 20. 5. 2022, Ostrava

09 2022
Data sesbírána již od třiceti pacientů
9 2022
Výstup z konference: 39. Psychologické dny

Šmahaj, J., Zielina, M., Javůrková, A., Raudenská, J., Dostál, D., Doležal, D., Zajíček, R. Possibilities and limits of procedural pain management in burn trauma patients using virtual reality. [Možnosti a limity zvládání procedurální bolesti u pacientů s popáleninovým traumatem pomocí využití virtuální reality]. Psychologické dny 2022., 14. – 16. 9. 2022, Olomouc.

10 2022
Děkujeme všem. Nicméně, některý milníky jsou ještě před námi!

Projektový tým děkuje všem pacientům a zdravotnickému personálu podílejících se na probíhajícím se výzkumu. Těšíme se na pokračující spolupráci.

01 2023
Podání průběžné zprávy
02 2023

AKTUÁLNĚ PROBÍHÁ

Data sesbírána již od čtyřicetipěti pacientů
07–12 2023
Publikování výsledků projektu
12 2023
Ukončení projektu
Více o projektu