PROJEKT 2020–2023

Virtuální realita a zvládání
procedurální bolesti
u pacientů
s popáleninovým
traumatem

Hlavním cílem projektu je snižovat prožívání procedurální bolesti (při výměně obvazů) u pacientů s popáleninovým traumatem prostřednictvím vytvořené a pilotně ověřené aplikace pro virtuální realitu (dále VR).

Vedle farmakologické terapie bolesti existuje i řada nefarmakologických možností (např. poslech hudby, relaxační techniky), které jsou založeny na odvedení pozornosti od pocitu bolesti. VR se zdá být nejslibnější z těchto možností a kromě distrakce snižuje také úzkostné a depresivní symptomy a zvyšuje spolupráci pacienta, přičemž se studie také shodují na příznivé roli imerzivity, tzn. pocitu ponoření se do VR.

Milníky projektu VRBURNS.EU

Milníky projektu

05 2020
Získání podpory a start
projektu
05–05 2020–21
Fáze pilotního ověření
11 2020
Zajištění technického vybavení (PC – Eyetrackinkg)
12 2020
Realizace I. Workshopu

Workshop byl uspořádán dne 19. 12. 2020 ve FN KV. Součástí tohoto workshopu bylo představení projektu, zapojených účastníků a také zodpovídání klíčových dotazů k celé organizaci zapojení virtuální reality do převazování pacientů. Zdravotnický personál si také vyzkoušel virtuální realitu včetně její zařazení do převazování pacientů s popáleninovým traumatem, tzn. byl představen Check-list.

12 2020
Pilotní verze aplikace ve virtuální realitě
01 2021
Podání průběžné zprávy
01 2021
Pilotním ověření aplikace VR na prvním pacientovi
2 2021
Účast na konferenci PhD. Existence 1.-2.2. 2021

Příspěvek měl za cíl představit projekt a vyvíjenou VR aplikaci odborné veřejnosti.

4 2021
Popularizační rozhovor o projektu v časopise TÉMA

https://www.etema.cz/

05 2021
Realizace II. Workshopu

Na tomto workshopu bude zdravotnickému personálu (zejména převazovým
zdravotním sestrám a lékařům) prezentovaná aplikace a virtuální realita.
Důraz bude kladený na významné odlišnosti od pilotní verze aplikace.
Tento workshop proběhne na FN KV.

05 2021
Aplikace pro kontrolní skupinu
06–06 2021–23
Sběr dat
9 2021
Prezentace projektu a dílčím výsledků na Fyziologickém ústavu Akademie věd ČR
10 2021
Data sesbírána již od deseti pacientů
4 2022
Výstupy z konference: 12. kongres Evropské federace pro bolest EFIC, Dublin

Raudenska, J., Zielina, M., Dostal, D., Javurkova, A.  Virtuální realita a zvládání úzkosti a související procedurální bolesti u popálených pacientů – první závěry z předběžných dat projektu [Virtual Reality and Coping With Anxiety and Associated Procedural Pain In Burn Patients – First Connclusion From The Preliminary Data Of The Project]. 12th Congress Of The European Pain Federation EFIC. 27. – 30. 4. 2022, Dublin, Ireland.

05 2022
Projektová schůzka - Realizace III. Workshopu
05 2022
Výstup z konference: 22. výroční konference popáleninové medicíny, Ostrava

Doležal, D., Zajíček, R. Virtuální realita a zvládání procedurální bolesti u pacientů s popáleninovým traumatem. 22.výroční konference popáleninové medicíny. 19. – 20. 5. 2022, Ostrava

09 2022
Data sesbírána již od třiceti pacientů
09 2022
Mediální ohlas - FEEDIT Cold River potlačuje bolest pacientů popáleninového centra Fakultní nemocnice Královské Vinohrady prostřednictvím HTC Vive Pro Eye

Cílem českého projektu Virtuální realita a zvládání procedurální bolesti u pacientů s popáleninovým traumatem je ulevit pacientům od bolesti, která je spojena s výměnou obvazů, což má také za následek snížení potřeby analgetik. Do projektu, o jehož technické zajištění se stará společnost VR Space, se kromě Kliniky popáleninové medicíny FNKV zapojila také 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Více ZDE. (20. 9. 2022 by feedit.cz, posted in tisková zpráva)

9 2022
Výstup z konference: 39. Psychologické dny

Šmahaj, J., Zielina, M., Javůrková, A., Raudenská, J., Dostál, D., Doležal, D., Zajíček, R. Possibilities and limits of procedural pain management in burn trauma patients using virtual reality. [Možnosti a limity zvládání procedurální bolesti u pacientů s popáleninovým traumatem pomocí využití virtuální reality]. Psychologické dny 2022., 14. – 16. 9. 2022, Olomouc.

10 2022
Děkujeme všem. Nicméně, některý milníky jsou ještě před námi!

Projektový tým děkuje všem pacientům a zdravotnickému personálu podílejících se na probíhajícím se výzkumu. Těšíme se na pokračující spolupráci.

11 2022
Účast na akci Biological Research & Application 10/11/2022 na Fyziologickém ústavu AV ČR

Dr. Zielina představil projekt a jeho dílčí výstupy formou prozatímních zjištění s praktickou ukázkou VR aplikace Cold River za pomoci Ing. Pohořelského.

11 2022
Prezentace VR aplikace Cold River na veletrhu práce TRIMEDJOB

12 2022
Zahájen proces preregistrace OSF

Vedoucí projektu zakládá dokument VR and burns.pdf na uložiště OSF s názvem projektu.

12 2022
Zveřejnění Příkazní smlouvy č. 036/2022- transfer technologií

V prosinci (6/12/2022) došlo ke zveřejněn Příkazní smlouvy č. 036/2022 – zajištění faktických a právních jednání za FF UP za účelem úspěšného uplatnění technologie „Cold River“ – VR aplikace na snižování bolesti a úzkosti při procedurální bolesti formou transferu technologií. Tuto smlouvu publikovala Univerzita Palackého v Olomouci se smluvní stranou Charles University Innovations Prague a.s. zastupující další právní subjekty podílející se na vytvoření a vývoj VR aplikace (více zde  https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22620473)

12 2022
Dr. Zielina poskytl popularizační rozhovor o tématu projektu v podcastu Blueghost

Jak pomáhá VR v psychologii? O digitálním designu v lékařské vědě s Martinem Zielinou.

https://www.blueghost.cz/clanek/update-jak-pomaha-vr-v-psychologii-o-digitalnim-designu-v-lekarske-vede-s-martinem-zielinou/

01 2023
Podání průběžné zprávy
02 2023
Data sesbírána již od čtyřicetipěti pacientů
03 2023
Registrace projektu na OSF Virtuální realita a zvládání procedurální bolesti u popálených pacientů byla SCHVÁLENA
Registration type – OSF Preregistration

Date registered: March 13, 2023

Associated project osf.io/3gsrv

Odkaz na internetový archiv https://archive.org/details/osf-registrations-gmv79-v1

Kategorie: projekt

05 2023
Data sesbírána již od šedesáti pacientů
06 2023
Popularizační článek na Metro.cz- Místo bolesti sníh a klid

Nepříjemně dlouhé a útrpné chvilky na převazovnách popáleninových center jsou prozatím pomocí virtuální reality zpříjemňovány šedesátce pacientům. Jak pomoci lidem s popáleninovým traumatem zvládat bolest a úzkost při výměně obvazů na převazovně? Celý článek ZDE.

06–12 2023
Publikování výsledků projektu
06 2023
Účast na kongresu Roma Pain Days, červen 15.-17. 2023, Itálie

Dr. Raudenská prezentovala na kongresu Roma Pain Days 2023 přednášku na téma Virtuální realita, procedurální bolest a úzkost u popáleninového traumatu. Více informací ZDE.

07 2023
Rozhovor v HospitalIn.cz

Rozhovor Dr. Raudenské a Dr. Javůrkové v HospitalIn.cz na téma Virtuální realita a léčba bolesti více ZDE.

09 2023
Náš tým prezentoval dílčí výsledky projektu na EFIC kongresu 2023, Pain in Europe XIII, 20-23.9. Budapešť

Téma posteru bylo: SNÍŽENÍ ÚZKOSTI A PROCEDURÁLNÍ BOLESTI U POPÁLENÝCH PACIENTŮ POMOCÍ VIRTUÁLNÍ REALITY

Více o kongresu EFIC: https://europeanpainfederation.eu/efic2023/

09 2023
Účast na 9. evropském popáleninovém kongersu a 23. výroční konferenci společnosti popáleninové medicíny, 21.-22. 9. 2023, Košice Slovenská republika

Názve konferenčního příspěvku: Využití umělé inteligence na Klinice popálenin Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze a III. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

9 2023
09 2023
Setkání projektového týmu a workshop 27.9. ve FN KV

Dne 27.9. došlo k závěrečnému setkání projektového týmu společně se zájemci o téma a členy realizačního týmu. Program, který byl v rámci workshopu od 13:00 následující body: 1. Představení projektu a jeho cílů (dr. Šmahaj), 2. Představení výsledků projektu (dr. Javůrková), 3. Prezentování výstupů (dr. Raudenská), 4. Shrnutí postupu a zpětná vazba (dr. Zielina), 5. Diskuze (dr. Doležal). Děkujeme všem přítomným za účast a diskusi.

09 2023
Data získaná od 67 pacientů
10 2023
Mediální ohlas - Žurnál Online / Zpravodajství z UP - Zpráva

Virtuální realita může být pomocníkem při léčbě popálenin.

Prostřednictvím 3D brýlí se speciálně vyvinutou aplikací s názvem Cold River se čeští odborníci snažili působit na skupinu vytipovaných pacientů s popáleninovým traumatem, aby se při převazu soustředili na něco jiného než na bolest. Jejich úsilí bylo úspěšné a získané výsledky jsou více než slibné. Pacienti, kteří uvedenou studií prošli, subjektivně pociťovali významně nižší bolest i úzkost, v některých případech až o čtyřicet procent….

Více zde: https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/virtualni-realita-muze-byt-pomocnikem-pri-lecbe-popalenin/

10 2023
Účast formou přednášky na prestižním kongresu České společnosti pro léčbu bolesti CLS JEP v Ostravě, říjen 19.-21. 2023

10 2023
Reportáž v hlavních Událostech ČT

Samotná část reportáže:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/223411000101025/cast/1007533/

11 2023
Reportáž České televize - Věda 24

Samotná část reportáže:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11633975240-veda-24/223411058340030/cast/1009733/

12 2023
Ukončení projektu
12 2023
Souhrnná výzkumná zpráva
01 2024
Příprava a finalizace závěrečné zprávy pro agenturu TAČR
06 2024

AKTUÁLNĚ PROBÍHÁ

Účast na kongresu Roma Pain Days 2024, červen 13.-15., Itálie

Dr. Raudenská přednesla přednášku na kongresu Roma Pain Days 2024. Program ZDE. Více informací o kongresu ZDE.

Více o projektu