PROJEKT 2020–2023

Virtuální realita a zvládání
procedurální bolesti
u pacientů
s popáleninovým
traumatem

Hlavním cílem projektu je snižovat prožívání procedurální bolesti (při výměně obvazů) u pacientů s popáleninovým traumatem prostřednictvím vytvořené a pilotně ověřené aplikace pro virtuální realitu (dále VR).

Vedle farmakologické terapie bolesti existuje i řada nefarmakologických možností (např. poslech hudby, relaxační techniky), které jsou založeny na odvedení pozornosti od pocitu bolesti. VR se zdá být nejslibnější z těchto možností a kromě distrakce snižuje také úzkostné a depresivní symptomy a zvyšuje spolupráci pacienta, přičemž se studie také shodují na příznivé roli imerzivity, tzn. pocitu ponoření se do VR.

Milníky projektu VRBURNS.EU

Milníky projektu

05 2020
Získání podpory a start projektu
05–05 2020–21
Fáze pilotního ověření
11 2020
Zajištění technického vybavení (PC – Eyetrackinkg)
12 2020
Realizace I. Workshopu

Workshop byl uspořádán dne 19. 12. 2020 ve FN KV. Součástí tohoto workshopu bylo představení projektu, zapojených účastníků a také zodpovídání klíčových dotazů k celé organizaci zapojení virtuální reality do převazování pacientů. Zdravotnický personál si také vyzkoušel virtuální realitu včetně její zařazení do převazování pacientů s popáleninovým traumatem, tzn. byl představen Check-list.

12 2020
Pilotní verze aplikace ve virtuální realitě
01 2021
Podání průběžné zprávy
01 2021
Pilotním ověření aplikace VR na prvním pacientovi
05 2021
Realizace II. Workshopu

Na tomto workshopu bude zdravotnickému personálu (zejména převazovým
zdravotním sestrám a lékařům) prezentovaná aplikace a virtuální realita.
Důraz bude kladený na významné odlišnosti od pilotní verze aplikace.
Tento workshop proběhne na FN KV.

05 2021
Aplikace pro kontrolní skupinu
06–06 2021–23
Sběr dat
10-10 2021-23
Data sesbírána již od deseti pacientů
01-05 2022-23
Data sesbírána již od dvaceti pacientů
11-05 2022

AKTUÁLNĚ PROBÍHÁ

Projektová schůzka - Realizace III. Workshopu
07–12 2023
Publikování výsledků projektu
12 2023
Ukončení projektu
Více o projektu