PROJEKT 2020–2023

Virtuální realita a zvládání
procedurální bolesti
u pacientů
s popáleninovým
traumatem

Hlavním cílem projektu je snižovat prožívání procedurální bolesti (při výměně obvazů) u pacientů s popáleninovým traumatem prostřednictvím vytvořené a pilotně ověřené aplikace pro virtuální realitu (dále VR).

Vedle farmakologické terapie bolesti existuje i řada nefarmakologických možností (např. poslech hudby, relaxační techniky), které jsou založeny na odvedení pozornosti od pocitu bolesti. VR se zdá být nejslibnější z těchto možností a kromě distrakce snižuje také úzkostné a depresivní symptomy a zvyšuje spolupráci pacienta, přičemž se studie také shodují na příznivé roli imerzivity, tzn. pocitu ponoření se do VR.

Milníky projektu VRBURNS.EU

Milníky projektu

05 2020
Získání podpory a start
projektu
05–05 2020–21
Fáze pilotního ověření
11 2020
Zajištění technického vybavení (PC – Eyetrackinkg)
12 2020
Realizace I. Workshopu

Workshop byl uspořádán dne 19. 12. 2020 ve FN KV. Součástí tohoto workshopu bylo představení projektu, zapojených účastníků a také zodpovídání klíčových dotazů k celé organizaci zapojení virtuální reality do převazování pacientů. Zdravotnický personál si také vyzkoušel virtuální realitu včetně její zařazení do převazování pacientů s popáleninovým traumatem, tzn. byl představen Check-list.

12 2020
Pilotní verze aplikace ve virtuální realitě
01 2021
Podání průběžné zprávy
01 2021
Pilotním ověření aplikace VR na prvním pacientovi
05 2021
Realizace II. Workshopu

Na tomto workshopu bude zdravotnickému personálu (zejména převazovým
zdravotním sestrám a lékařům) prezentovaná aplikace a virtuální realita.
Důraz bude kladený na významné odlišnosti od pilotní verze aplikace.
Tento workshop proběhne na FN KV.

05 2021
Aplikace pro kontrolní skupinu
06–06 2021–23
Sběr dat
10 2021
Data sesbírána již od deseti pacientů
4 2022
Výstupy z konference: 12. kongres Evropské federace pro bolest EFIC, Dublin

Raudenska, J., Zielina, M., Dostal, D., Javurkova, A.  Virtuální realita a zvládání úzkosti a související procedurální bolesti u popálených pacientů – první závěry z předběžných dat projektu [Virtual Reality and Coping With Anxiety and Associated Procedural Pain In Burn Patients – First Connclusion From The Preliminary Data Of The Project]. 12th Congress Of The European Pain Federation EFIC. 27. – 30. 4. 2022, Dublin, Ireland.

05 2022
Data sesbírána již od dvaceti pacientů
05 2022
Projektová schůzka - Realizace III. Workshopu
05 2022
Výstup z konference: 22. výroční konference popáleninové medicíny, Ostrava

Doležal, D., Zajíček, R. Virtuální realita a zvládání procedurální bolesti u pacientů s popáleninovým traumatem. 22.výroční konference popáleninové medicíny. 19. – 20. 5. 2022, Ostrava

09 2022
Data sesbírána již od třiceti pacientů
9 2022
Výstup z konference: 39. Psychologické dny

Šmahaj, J., Zielina, M., Javůrková, A., Raudenská, J., Dostál, D., Doležal, D., Zajíček, R. Possibilities and limits of procedural pain management in burn trauma patients using virtual reality. [Možnosti a limity zvládání procedurální bolesti u pacientů s popáleninovým traumatem pomocí využití virtuální reality]. Psychologické dny 2022., 14. – 16. 9. 2022, Olomouc.

10 2022
Děkujeme všem. Nicméně, některý milníky jsou ještě před námi!

Projektový tým děkuje všem pacientům a zdravotnickému personálu podílejících se na probíhajícím se výzkumu. Těšíme se na pokračující spolupráci.

11 2022
Účast na akci Biological Research & Application 10/11/2022 na Fyziologickém ústavu AV ČR

Dr. Zielina představil projekt a jeho dílčí výstupy formou prozatímních zjištění s praktickou ukázkou VR aplikace Cold River za pomoci Ing. Pohořelského.

12 2022
Zahájen proces preregistrace OSF

Vedoucí projektu zakládá dokument VR and burns.pdf na uložiště OSF s názvem projektu.

12 2022
Zveřejnění Příkazní smlouvy č. 036/2022- transfer technologií

V prosinci (6/12/2022) došlo ke zveřejněn Příkazní smlouvy č. 036/2022 – zajištění faktických a právních jednání za FF UP za účelem úspěšného uplatnění technologie „Cold River“ – VR aplikace na snižování bolesti a úzkosti při procedurální bolesti formou transferu technologií. Tuto smlouvu publikovala Univerzita Palackého v Olomouci se smluvní stranou Charles University Innovations Prague a.s. zastupující další právní subjekty podílející se na vytvoření a vývoj VR aplikace (více zde  https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22620473)

12 2022
Dr. Zielina poskytl popularizační rozhovor o tématu projektu v podcastu Blueghost

Jak pomáhá VR v psychologii? O digitálním designu v lékařské vědě s Martinem Zielinou.

https://www.blueghost.cz/clanek/update-jak-pomaha-vr-v-psychologii-o-digitalnim-designu-v-lekarske-vede-s-martinem-zielinou/

01 2023
Podání průběžné zprávy
02 2023
Data sesbírána již od čtyřicetipěti pacientů
03 2023
Registrace projektu na OSF Virtuální realita a zvládání procedurální bolesti u popálených pacientů byla SCHVÁLENA
Registration type – OSF Preregistration

Date registered: March 13, 2023

Associated project osf.io/3gsrv

Odkaz na internetový archiv https://archive.org/details/osf-registrations-gmv79-v1

Kategorie: projekt

05 2023
Data sesbírána již od šedesáti pacientů
06 2023
Popularizační článek na Metro.cz- Místo bolesti sníh a klid

Nepříjemně dlouhé a útrpné chvilky na převazovnách popáleninových center jsou prozatím pomocí virtuální reality zpříjemňovány šedesátce pacientům. Jak pomoci lidem s popáleninovým traumatem zvládat bolest a úzkost při výměně obvazů na převazovně? Celý článek ZDE.

06–12 2023
Publikování výsledků projektu
06 2023
Účast na kongresu Roma Pain Days, červen 15.-17. 2023, Itálie

Dr. Raudenská prezentovala na kongresu Roma Pain Days 2023 přednášku na téma Virtuální realita, procedurální bolest a úzkost u popáleninového traumatu. Více informací ZDE.

07 2023
Napsali o nás na portálu Věda výzkum.cz

Unikátní projekt virtuální reality pomůže popáleným pacientům se zvládáním bolesti. Více ZDE.

07 2023
Rozhovor v HospitalIn.cz

Rozhovor Dr. Raudenské a Dr. Javůrkové v HospitalIn.cz na téma Virtuální realita a léčba bolesti více ZDE.

09 2023

AKTUÁLNĚ PROBÍHÁ

Náš tým prezentoval dílčí výsledky projektu na EFIC kongresu 2023, Pain in Europe XIII, 20-23.9. Budapešť

Téma posteru bylo: SNÍŽENÍ ÚZKOSTI A PROCEDURÁLNÍ BOLESTI U POPÁLENÝCH PACIENTŮ POMOCÍ VIRTUÁLNÍ REALITY

Více o kongresu EFIC: https://europeanpainfederation.eu/efic2023/

12 2023
Ukončení projektu
Více o projektu