Využití prvků plně imerzivní virtuální reality a tvorby terapeutické hry při zvládání procedurální bolesti u pacientů s popáleninovým traumatem – projekt v průběhu.

VRBURNS.EU

#Příspěvek ve sborníku: Šmahaj, J., Zielina, M., Javůrková, A., Raudenská, J., Zajíček, R., Doležal, D., Pohořelský Z. (2021) Využití prvků plně imerzivní virtuální reality a tvorby terapeutické hry při zvládání procedurální bolesti u pacientů s popáleninovým traumatem – projekt v průběhu. In E. Aigelová, L. Viktorová, & M. Dolejš, PhD Existence 11  Česko-slovenska psychologická konference (nejen) pro doktorandech a o doktorandech (224-248). Vydavatelství Univerzity palackého v Olomouci.