Možnosti a limity zvládání procedurální bolesti u pacientů s popáleninovým traumatem pomocí využití virtuální reality.

VRBURNS.EU

#Konference: Šmahaj, J., Zielina, M., Javůrková, A., Raudenská, J., Dostál, D., Doležal, D., Zajíček, R. Možnosti a limity zvládání procedurální bolesti u pacientů s popáleninovým traumatem pomocí využití virtuální reality. Psychologické dny 2022., 14. – 16. 9. 2022, Olomouc.