Virtuální realita a zvládání úzkosti a související procedurální bolesti u popálených pacientů – první závěry z předběžných dat projektu.

VRBURNS.EU

#Konference: Raudenska, J., Zielina, M., Dostal, D., Javurkova, A.  Virtuální realita a zvládání úzkosti a související procedurální bolesti u popálených pacientů – první závěry z předběžných dat projektu [Virtual Reality and Coping With Anxiety and Associated Procedural Pain In Burn Patients – First Connclusion From The Preliminary Data Of The Project]. 12th Congress Of The European Pain Federation EFIC. 27. – 30. 4. 2022, Dublin, Ireland.